mtn_banner
our history

 • A.D. 1961

  ก่อตั้งขึ้นในนาม  บริษัท มัณฑนา จำกัด (Montana Co.,Ltd)

 • A.D. 2009

  เริ่มนำเข้าผลิตภัณฑ์ “Eritromax”

 • A.D. 2013

  เริ่มนำเข้าผลิตภัณฑ์ “Hepamax-S”

 • A.D. 2013 - ปัจจุบัน

  เริ่มนำเข้าและเป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์อาหารเสริม และอุปกรณ์ความสวยความงาม

 

บริษัท มัณฑนา จำกัด (Montana Co.,Ltd) ก่อตั้งขึ้นเมื่อ สิงหาคม 2504 ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการและสนับสนุนเทคโนโลยีทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศมากว่า 53 ปี ต่อมาในปี พ.ศ. 2556 ได้นำเข้าสินค้าจากประเทศญี่ปุ่น และเป็นผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม และความสวยความงาม ซึ่งการดำเนินธุรกิจได้รับความเชื่อมั่นและเป็นที่วางใจจากกลุ่มโรงพยาบาล และผู้บริโภค เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งและศักยภาพในการแข่งขันของธุรกิจ ดังนั้น บริษัท มัณฑนา จำกัด จึงมุ่งมั่นพัฒนาการบริการให้มีประสิทธิภาพสูง เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่ม โดยให้เกิดประโยชน์และดีต่อสุขภาพของผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น

 

 

แบรนด์สินค้าภายใต้ บริษัท มัณฑนา จำกัด

Image title Image title Image title Image title
KOKORI  FOUNTAIN HEALTH VIVCO KIREINE