mtn_banner

Slarist Floche Slipper Blue

 
Montana_Floche Slipper Blue,รองเท้าสุขภาพ,ขาเรียวสวย,รองเท้าแก้นิ้วเท้าเอียง,แก้โรคเท้าแบน,รองเท้าปรับพฤติกรรม,เท้าผิดรูปทรง,รองเท้า Slipper,รองเท้าสลิปเปอร์,รองเท้าคัตชู,รองเท้าส้นสูง


Slarist Floche Slipper Blue สำหรับผู้ที่ใส่รองเท้าคัตชูเป็นประจำ  


ความลับ 1 ของขาเรียวสวย 

        การใส่รองเท้าที่คับและบีบนิ้วเท้าตลอดเวลาเป็นเวลานาน เป็นหนึ่งในสาเหตุของกระดูกนิ้วหัวแม่เท้าเอียงและโรคเท้าแบน (อุ้งเท้าไม่มีเว้าโค้ง) สาเหตุดังกล่าวทำให้เท้าต้องรับน้ำหนักของร่างกายเกินภาระความจำเป็น เท้าที่อ่อนล้าและเสียความสมดุลไปจากการใส่รองเท้าส้นสูงเป็นเวลานาน สามารถผ่อนคลายและทำให้เท้ากลับมาได้รูปทรงที่ดีด้วย Floche Slipper Blue ที่ทำให้นิ้วทั้ง 5 แยกจากกัน (ใส่ส้นสูงแล้วปลายเท้าบีบเข้าหากัน)  


ความลับ 2 ของขาเรียวสวย 

        รองเท้าเสริมแผ่นรองใต้ฝ่าเท้า โค้งเข้ากับรูปเท้าเพื่อสุขภาพเท้าที่ดี เรียกความโค้งที่สวยงามกลับคืนมา  


4 ขั้นตอน ทำให้เท้ากลับมาสุขภาพดี  

 1. สายรัดโค้งตามแนวร่องเท้าที่กระชับและแบ่งสัดส่วนนิ้วเท้าออกจากกัน 

 2. สายรัดโค้งหลังฝ่าเท้าช่วยให้เท้ากระชับกับตัวรองเท้า 

 3. เท้าจะคงตำแหน่งอยู่กับที่บนรองเท้า ด้วยสายรัดที่เข้ารูปกับเท้าผู้สวมใส่ป้องกันเท้าเลื่อนระหว่างเดิน 

 4. จุดรองรับส้นเท้าที่เข้ากับส้นเท้าป้องกันข้อเท้าเคลื่อนระหว่างเดิน ทำให้เดินได้อย่างมั่นใจ