mtn_banner

Fountain Health Nutri-7

 
Montana_ผักผลไม้ 7 สี,เสริมอาหารบำรุงร่างกาย,ไม่ชอบทานผัก ผลไม้,สารสกัดมะเขือเทศ,อาหารบำรุงสมอง,อาหารบำรุงสายตา“กินผักผลไม้ 7 สี สุขภาพดีทุกๆวัน …ด้วย นิวทริ-7”

        ผักผลไม้ 7 สี เป็นวิตามินเสริมสร้างร่างกาย ซึ่งวิตามินจากผักผลไม้ 7 สี ให้คุณประโยชน์แตกต่างกันแล้ว ยังมีสีสันที่ต่างกันไปอีกด้วย ซึ่งสีสันของผักผลไม้นั้นไม่ใช่แค่ส่วนประกอบช่วยเพิ่มความเชิญชวนในการรับประทานเท่านั้น แต่สีสันที่มีอยู่ในผักผลไม้ยังเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ ที่ซึมผ่านเข้าไปในแต่ละอวัยวะภายในร่างกายเพื่อช่วยบำรุงทั้งสมอง สายตา หัวใจ และส่วนต่างๆ ของร่างกายอีกมากมาย เพราะฉะนั้นสีสันจึงเป็นเรื่องสำคัญ ในแต่ละวันเราจึงควรรับประทานผักผลไม้ให้ครบทั้ง 7 สี เพื่อสุขภาพที่ดีของร่างกายเราเอง ตัวอย่างผักและผลไม้ 7 สีที่มีประโยชน์กับร่างกายได้แก่

        สถาบันมะเร็งแห่งชาติสหรัฐอเมริกา แนะนำให้บริโภคผักและผลไม้ 5-9 หน่วยรับประทาน (serving) ต่อวัน โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ ผู้ชายให้รับประทาน 9 หน่วยต่อวัน ผู้หญิงให้รับประทาน 7 หน่วยต่อวัน และเด็กรับประทาน 5 หน่วยต่อวัน ซึ่งใน 1 หน่วยการรับประทานนั้น ประกอบด้วย ผักสด 1 ถ้วย ผักที่ผ่านการปรุงแล้วครึ่งถ้วย และผลไม้อีกครึ่งถ้วย แต่ในหนึ่งหน่วยของการบริโภคผักและผลไม้นั้น ยังมีเรื่องของสีสันเป็นองค์ประกอบหลักในการเลือกรับประทานให้เกิดประโยชน์สูงสุดอีกด้วย